Vratislaviensis Help Sp. z o.o.
ul. Św. Idziego 1, 50-328 Wrocław
biuro@vratislaviensishelp.pl
00 48 601 300 265
00 48 71 327 11 86

NIP 898-22-43-960
KRS 0000738862
Nr konta bankowego: BGŻ BNP PARIBAS
81 1600 1462 1877 6980 5000 0001